LMU Klinikum München Hormon- und Kinderwunschzentrum
ivf München, endo-repro-med
Zur Startseite   Leiter: Prof. Dr. med. Christian J. Thaler  

Prof. Dr. med. Christian J. Thaler

Prof. Dr. med. Christian J. Thaler

Prof. Dr. med. Christian J. Thaler

1998 yılında Münihin Ludwig Maximilians Üniversitesinde profesörlük vazifesine çağırılmıstır – Klinikum angajman altında, jinekolojik andokrinoloji, aile planlaması ve reprodüksiyon (kadin hormon ve üreme) uzmanı olarak bu anabilim dalını yönetmektedir.

Bu son tayininden evel yurt içi ve dışında bir takım ünlü klinik ve enstitülerde vazife görmüştür – örneğin:

  • ABDde, Indianapolis, Center for Reproduction and Tranplantation Immunology,
  • Center for Assisted Reproduction, Brigham and Women´s Hospital,
  • Harvad Medical School, Boston,
  • Medical School of Aberdeen, UK
  • ve Frankfurt am Mainda Johann Wolfgang von Goethe Üniversitesinde jinekolojik andokrinoloji bölümünde

Profesör Thaler reprodüksiyon alanında çalışan merkezlerin üniversiteler arası kooperatiflerin başkanıdır (URZ – www.unirepromed.de) ve önceleri senelerce „American Society of Reproductive Immunology“nin asbaşkanlığı görevini yapmıştır. Bavyera eyaletinin kadin doktorları etibba odasının denetçisidir ve jinekolojik andokrinoloji ve reprodüksiyon alanında eğitmenlik yetkiliğine sahiptir. Ayrica bu ağırlık alanı için de bavyera eyaleti çapında denetçidir.

Klinik ve bilimsel araştırıcı çalışmalarının ağırlıkları şunlardır:

  • yumurtalık fonksiyonları ve mineral ve vitaminler tarafından etkilenmeleri
  • dölün anarahmi içersinde yerleşmenin (emplantasiyonun) mekanizmaları ve
  • erken gebelikte hormonsal ve immünolojjik (bağışıklık) gelişmeleri

Kendisi birtakım bilimsel kitapların yazarıdır ve büyük sayida bilimsel yayınlamalarda bulunmuştur.

 

English Open this page in English

German Open this page in German

Arabisch Open this page in Arab

Russian Open this page in Russian

back